כרזות ומדבקות להורדה והדפסה של התו הסגול. רק מי שעומדים בכל כללי התו הסגול מורשים להציג, להדפיס או להשתמש בקבצים אלה