האיגוד מציע לקבוצות לרכוש ידע וליהנות מסדנאות, פעילות חווייתית והרצאות אינטראקטיביות בנושאים סביבתיים, מגוונים כגון: טביעת רגל אקולוגית, פסולת - הפרדה במקור, מחזור, אנרגיה ומשאבים, מחזוריות המים, זיהום אויר וסוללות.